رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 سینا عزتی استاد علی کاظمی 5 35
2 محمدرضا محمدی امید جعفری 5 35
3 محمد امین زبرجدی نامور فرید طالبی‌پورششکل 6 34
4 عباس محمدی امید جعفری 5 31
5 امیر محمد احمدی رحمت امین نواز نورودی 5 31
6 محمد امین منافی استاد غریب علیزاده 6 30
7 سینا حیدری فرید طالبی‌پورششکل 5 29
8 مانی لازمی فرهاد نصرالهی 4 28
9 امیر رضا علیزاده استاد بهزاد خداداد 5 25
10 ابوالفضل محمدی امید جعفری 5 25
11 آرش علی زاده استاد حمیدرضا سلیمی 5 23
12 امیر علی ورمزیار حسن خزلی 5 23
13 علی تاجیک احمد خدائی 3 21
14 یاسین سرتیپی استاد محمد هاشمی 3 21
15 امیرعلی بیانلو بهزاد ایلخانی 3 21
16 محمد مهدی رنجبر طرئی مجتبی عبدالوند 4 20
17 حسین اخوان رحمت امین نواز نورودی 3 17
18 حسین حسنی سید صادق هاشمی 3 17
19 عرفان اسدی حافظ حسن خزلی 3 17
20 مهدی علیزاده استاد هادی جلیلوند 3 17
21 علی مالکی مجتبی عبدالوند 3 17
22 سپهر شریف نژادمهربان امید معینی 4 16
23 طاها رضایی مقدم حسن خزلی 3 15
24 بهنام دارابی سهراب نوحی 3 15
25 محمدیاسین علی دوست ابدی خواه استاد علی کاظمی 3 15
26 محمدطاها میرابوالقاسم‌پور فرید طالبی‌پورششکل 6 14
27 دیاکو محمدی علیرضا جعفری 4 14
28 امیر علی غلامی حسین کمالی 2 14
29 ابوالفطل آرامون فرهاد نصراللهی 2 14
30 احسان رحیمی میلاد شیخ براتلو 2 14