رده بندی پومسه

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امید سلیمانی ناصر برجی قلدره 1 3
2 امیرمحمد عینعلی پور شمس آباد محسن مستقيم 1 3
3 امیرحسین احمدی شمس آباد محسن مستقیم 1 1
4 سید محمدحسین موسوی محسن مستقيم 1 1