بهنام دارابی

نام و نام خانوادگی بهنام دارابی
مربی سهراب نوحی
درجه کمربند
تاریخ تولد 16 آبان 1388
قد
وزن
مسابقات 5
امتیاز 18
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - خردسالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 24 بهمن 1398
مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 4 شهریور 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 25 آذر 1401
مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 12 اسفند 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (قرمز - پوم)
  • تهران
  • 15 دی 1402
tab4
tab5