این سامانه جهت ثبت نام مربیان و هنرجویان تکواندو کار برای حضور در رویداد های آموزشی و مسابقات ورزشی تکواندو استان تهران ،در راستای توسعه و ارتقاء سطح علمی و فنی و کسب رتبه های برتر در سطوح ملی و بین المللی توسعه یافته است.