طاها رضایی مقدم

نام و نام خانوادگی طاها رضایی مقدم
مربی حسن خزلی
درجه کمربند
تاریخ تولد 15 شهریور 1389
قد
وزن
مسابقات 5
امتیاز 22
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران) - نونهالان (سبز - آبی)
  • تهران
  • 2 دی 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان ری (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 23 دی 1401
مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 12 اسفند 1401
مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبشرق (آقایان) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 6 مهر 1402
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
  • تهران
  • 4 اسفند 1402
tab4
tab5