امیر علی ورمزیار

نام و نام خانوادگی امیر علی ورمزیار
مربی حسن خزلی
درجه کمربند
تاریخ تولد 7 مرداد 1389
قد
وزن
مسابقات 7
امتیاز 33
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران) - نونهالان (سبز - آبی)
 • تهران
 • 2 دی 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان ری (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 23 دی 1401
مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ورامین (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 7 بهمن 1401
مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان رباط کریم (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 14 بهمن 1401
مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان حوزه جنوبشرق (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 12 اسفند 1401
مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان حوزه جنوبشرق (آقایان) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 6 مهر 1402
مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شهریار (پسران) - نونهالان (سبز_آبی)
 • تهران
 • 20 بهمن 1402
tab4
tab5