مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان شهرستان شمیرانات (دختران)

پایان ثبت نام 30 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 148

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code


پنجشنبه 9 آذر ماه ساعت 11 تا 13 ظهر / سالن شهید کبکانیان

جمعه 10 آذر ماه - سالن شهید کبکانیان

انفرادی