مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان حوزه شمالشرق (پسران)

پایان ثبت نام 7 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 221

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمانبندی مسابقات

  خردسالان سبزو آبی ساعت ۸٫۳۰

خردسالان قرمز مشکی ساعت ۱۱٫۳۰

نونهالان سبزو آبی ساعت ۱۳٫۳۰

نونهالان قرمز مشکی ساعت ۱۴٫۳۰


پنجشنبه 11 آبان ماه ساعت 16 الی 18 عصر - سالن امام علی در اتوبان ارتش خیابان سوهانک کوچه مدرسه مجموعه ورزشی امام علی

جمعه 12 آبان ماه / سالن امام علی در اتوبان ارتش خیابان سوهانک کوچه مدرسه

انفرادی