مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو نونهالان استان تهران (دختران)

پایان ثبت نام 16 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 338

gender 10 تا 14 سال
QR Code

مسابقات براساس قد و وزن است و زمان ثبت نام دقت لازم جهت ثبت وزن را داشته باشید که با قد مطابقت داشته باشد.

جدول قد و وزن در بخشنامه مسابقات سایت هیات تکواندو استان تهران درج گردیده است.

لطفا جهت ثبت نام طبق قد وزن را انتخاب نمایید.

000000000000

مسابقات در اوزان اول الی پنجم پنجشنبه 18 آبان ماه و اوزان ششم الی دهم جمعه 19 آبان ماه برگزار می شود


اوزان اول الی پنجم چهارشنبه 17 آبان ماه ساعت 14 الی 17 عصر / اوزان ششم الی دهم پنجشنبه 18 آبان ماه ساعت 9 الی 12 ظهر / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

پنجشنبه و جمعه 18 و 19 آبان ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی