مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو نونهالان استان تهران (پسران)

پایان ثبت نام 30 آبان 1402 ساعت 13 ثبت نام شده 384

gender 10 تا 14 سال
QR Code

مسابقات براساس قد و وزن است و زمان ثبت نام دقت لازم جهت ثبت وزن را داشته باشید که با قد مطابقت داشته باشد.

جدول قد و وزن در بخشنامه مسابقات سایت هیات تکواندو استان تهران درج گردیده است.

چهارشنبه 8 آذر ماه ساعت 14 الی 17 عصر اوزان اول الی پنجم / پنجشنبه 9 آذر ماه اوزان ششم الی دهم ساعت 14 الی 17 عصر / خانه تکواندو پایتخت

پنجشنبه و جمعه 9 و 10 آذر ماه / سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی