مسابقات خردسالان، نونهالان حوزه شمالشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 20 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 245

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

برنامه زمانبندی مسابقات

خردسالان سبز _ آبی : ساعت 8:30 صبح

خردسالان قرمز - مشکی ساعت 12 ظهر

نونهالان سبز _ ابی ساعت 13:30 ظهر

نونهالان قرمز - مشکی ساعت 15:30 ظهر


بازیکنان یک ساعت قبل از  زمان تعیین شده د ر سالن مسابقات حضور داشته باشند،همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است ،نقاب و محافظ لثه (بی رنگ ) برای تمامی بازیکنان الزامی است .

چهارشنبه 24 آبان ماه / خردسالان سبز_آبی ساعت 12 ظهر، قرمز مشکی ساعت 12 :45 / نونهالان سبز_آبی ساعت 13 و قرمز - مشکی ساعت 13 :45 ظهر / اتوبان ارتش خیابان سوهانک کوچه مدرسه سالن امام علی

پنجشنبه 25 آبان ماه - سالن ورزشی امام علی

انفرادی