مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شهریار (آقایان)

پایان ثبت نام 21 آبان 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 278

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه ۲۵ ابان ماه / شهریار، شهر اندیشه، فاز۳، بلوار آزادی، خیابان گلستان، خیابان پوریای ولی مجموعه ورزشی تختی، دفتر هیأت تکواندو شهرستان شهریار / ساعت ۱۱ الی ۱۳

جمعه 26 آبان ماه / سالن ورزشی تختی

انفرادی