کارگاه آموزشی و توجیهی پیش آزمون ویژه تکواندو کاران (بانوان)

پایان ثبت نام 24 آبان 1402 ساعت 14 ثبت نام شده 53

gender 8 تا 61 سال
QR Code

جمعه ۲۶ آبان ماه از ساعت 9 الی 12 ظهر / سالن تکواندو شهید کبکانیان

انفرادی