مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان قرچک (دختران)

پایان ثبت نام 30 آبان 1402 ساعت 10 ثبت نام شده 139

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

چهارشنبه یکم آذر ساعت ۱۱:۳۰الی ۱۳:۳۰ / قرچک خیابان مخابرات سالن شهدای هفتم تیر (اداره ورزش وجوانان شهرستان قرچک)

پنجشنبه دوم آذر ماه - سالن شهدای هفتم تیر

انفرادی