مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان شهرستان قرچک (پسران)

پایان ثبت نام 29 آبان 1402 ساعت 13 ثبت نام شده 178

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code


زمانبندی مسابقات

نونهالان وخردسالان قرمز مشکی ساعت ۸ صبح خردسالان ونونهالان سبز ابی ۱۰ صبح

پنجشنبه ۲ اذر ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر / قرچک خیابان مخابرات سالن شهدای هفتم تیر (اداره ورزش وجوانان شهرستان قرچک)

جمعه 3 آذر ماه / سالن شهدای هفتم تیر

انفرادی