مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 5 آذر 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 446

gender 5 تا 82 سال
QR Code

رده سنی زیر ۹سال ساعت 8:30

رده سنی10 الی 12 سال ساعت 10:30

رده سنی 13الی 15سال ساعت 14

رده سنی 16الی 18 و +19 سال ساعت 16

لطفا توجه فرمایید بازیکنان موظفند یکساعت قبل زمان تعیین شده در سالن مسابقات حضور داشته باشند. ارائه بیمه ورزشی الزامیست. پوشیدن لباس تکواندو الزامیست. لطفا از آوردن همراه تا حد امکان خودداری فرمایید
پنجشنبه 9 آذر ماه - سوهانک، کوچه مدرسه مجموعه ورزشی امام علی

انفرادی