مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان حوزه جنوبشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 20 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 279

gender 15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
QR Code

مسابقات در رده کمربندی نوجوانان قرمز - مشکی با هوگوی الکترونیکی برگزار می شود

زمانبندی مسابقات

نوجوانان کلیه ردههای 8 صبح

نونهالان ساعت 12 ظهر

نیم ساعت قبل از برگزاری مسابقات در سالن الزامی است

شنبه 25 آذر ماه از ساعت 14 الی 17 عصر، خیابان 17 شهریور میدان خراسان خیابان شهید احمد کاظمی ورزشگاه شهید پناهی - دفتر هیات تکواندو حوزه جنوبشرق

یکشنبه 26 آذر ماه - سالن ورزشی ایثارگران واقع در خیابان پیروزی خیابان دهم فروردین پایین تر از پارک

انفرادی