مسابقات قهرمانی نوجوانان و نونهالان حوزه جنوبشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 20 آذر 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 278

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مسابقات در رده کمربندی نوجوانان قرمز - مشکی با هوگوی الکترونیکی برگزار می شود

شنبه 25 آذر ماه از ساعت 14 الی 17 عصر، خیابان 17 شهریور میدان خراسان خیابان شهید احمد کاظمی ورزشگاه شهید پناهی - دفتر هیات تکواندو حوزه جنوبشرق

یکشنبه 26 آذر ماه - سالن ورزشی ایثارگران واقع در خیابان پیروزی خیابان دهم فروردین پایین تر از پارک

انفرادی