مسابقات قهرمانی هانمادانگ شهرستان دماوند (بانوان)

پایان ثبت نام 9 بهمن 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 351

gender 16 تا 82 سال
5 تا 82 سال
QR Code

محل برگزاری مسابقات هانمادانگ شهرستان دماوند:

دماوند ‌‌‌-شهرک امامیه - سالن دانشگاه پیام نور دماوند


بانوان روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴:۳۰:


رده سنی زیر9 سال :           شروع تمامی آیتم ها راس ساعت 8:30

رده سنی 10 تا 12 سال:        شروع تمامی آیتم ها ساعت 9:30

رده سنی 13 تا 15 سال:       شروع تمامی آیتم ها ساعت 11:00

رده سنی 16 تا 18 سا و بالای 19 سال:     ساعت12:15

آیتم های قدرتی تمامی رده های سنی:    ساعت 12:30


  • تمامی هنرجویان موظف هستن 1ساعت قبل از زمان بندی داخل سالن حضور داشته باشند.
  • ارائه کارت بیمه ورزشی معتبر و مدرک شناسایی الزامی می باشد.
  • مسابقات طبق رده کمربندی ثبت شده در سایت مبارز می باشد.

جمعه 13 بهمن ماه

انفرادی