مسابقات قهرمانی هانمادانگ شهرستان دماوند (آقایان)

پایان ثبت نام 9 بهمن 1402 ساعت 12 ثبت نام شده 250

gender 16 تا 82 سال
5 تا 82 سال
QR Code

محل برگزاری مسابقات هانمادانگ شهرستان دماوند:

دماوند ‌‌‌-شهرک امامیه - سالن دانشگاه پیام نور دماوند



آقایان روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن از ساعت ۱۵:۰۰ به بعد


تمامی آیتم ها و تمامی رده های سنی:   

ساعت 15:00

  • تمامی هنرجویان موظف هستن 1ساعت قبل از زمان بندی داخل سالن حضور داشته باشند.
  • ارائه کارت بیمه ورزشی معتبر و مدرک شناسایی الزامی می باشد.
  • مسابقات طبق رده کمربندی ثبت شده در سایت مبارز می باشد.

جمعه 13 بهمن ماه

انفرادی