مسابقات قهرمانی پومسه شهرستان شهریار (آقایان)

پایان ثبت نام 16 بهمن 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 32

gender 51 تا 61 سال
61 تا 82 سال
31 تا 41 سال
41 تا 51 سال
18 تا 31 سال
15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
10 تا 12 سال
6 تا 10 سال
QR Code

زمان‌بندی مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان شهریار در بخش آقایان پومسه تمامی رده ها: ۸:۳۰ تمامی بازیکنان موظفند نیم ساعت قبل از شروع بازی داخل سالن حضور يابند.

‼️فرم‌های اجرایی مسابقات ۱۵ و ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲


خردسالان زیر ۷ سال کمربند سبز آبی

مقدماتی فرم ۱

پایه فینال فرم ۲

فینال فرم ۱ و ۲


خردسالان ۸ تا ۱۰ سال کمربند سبز آبی

مقدماتی فرم ۱

پایه فینال فرم ۲

فینال فرم ۲ و ۳ 


خردسالان ۸ تا ۱۰ سال کمربند قرمز مشکی

مقدماتی فرم ۶

پایه فینال فرم ۷

فینال فرم ۷ و ۸


خردسالان ۱۰ تا ۱۲ سال کمربند سبز آبی مقدماتی فرم ۱

پایه فینال فرم ۲

فینال فرم ۳ و ۴


خردسالان ۱۰ تا ۱۲ سال کمربند قرمز مشکی 

مقدماتی فرم ۶

پایه فینال فرم ۷

فینال فرم ۷ و ۸


نونهالان ۱۲ تا ۱۴ سال کمربند سبز آبی 

مقدماتی فرم ۲

پایه فینال فرم ۳

فینال فرم ۳ و ۴


نونهالان ۱۲ تا ۱۴ سال کمربند قرمز مشکی 

مقدماتی فرم ۶

پایه فینال فرم ۸

فینال فرم ۸ و ۹


نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال کمربند قرمز مشکی 

مقدماتی فرم ۸

پایه فینال فرم ۹

فینال فرم ۱۰ و ۱۱


جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال کمربند قرمز مشکی 

مقدماتی فرم ۹

پایه فینال فرم ۱۰

فینال فرم ۱۰ و ۱۱


۳۱ تا ۴۰ سال کمربند قرمز مشکی

مقدماتی فرم ۱۰

پایه فینال فرم ۱۱

فینال فرم ۱۲ و ۱۳


جمعه 20 بهمن ماه / سالن ورزشی ایثار واقع در شهریار فاز3 اندیشه بلوار آزادی چهارراه میلادفردوس شرقی خیابان ولیعصر روبروی شیرینی فروشی قصر ملکه

انفرادی