مسابقات قهرمانی خردسالان و نوجوانان حوزه شمالغرب (پسران)

پایان ثبت نام 15 بهمن 1402 ساعت 11 ثبت نام شده 257

gender 15 تا 18 سال
9 تا 12 سال
QR Code

زمانبندی وزن کشی

خردسالان سبز _ آبی ساعت 17 الی 18 /خردسالان قرمز - پوم ساعت 18 الی 18:30  و نوجوانان سبز _ آبی و قرمز -مشکی  ساعت 18:30 الی 19


زمان بندی مسابقات حوزه شمالغرب پنج شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه به شرح ذیل می باشد: خردسالان کمربند سبز و آبی(زمین شماره1و2و3) ساعت حضور 8 خردسالان کمربند قرمز پوم(زمین۲و۳)ساعت حضور۱۲ نوجوانان کمربند سبز و آبی(زمین شماره ۲)ساعت حضور ۱۲ نوجوانان کمربند قرمز -مشکی ساعت حضور۱۲ ****ضمناً همراه داشتن لثه اجباری می باشد . رده نوجوانان قرمز مشکی هوگو الکترونیکی می باشد، جوراب سنسوری همراه داشته باشند****

چهارشنبه 18 بهمن ماه / خانه تکواندو پایتخت (سالن شهید وحید زمانی نیا) از ساعت 17 الی 19 عصر

پنجشنبه 19 بهمن ماه / سالن پایگاه یکم شکاری

انفرادی