مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان شهرستان قدس (پسران)

پایان ثبت نام 24 بهمن 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 113

gender 15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
QR Code

رده سنی نوجوانان قرمز - مشکی با هوگو الکترونیکی برگزار می شود


برنامه زمانبندی جمعه ۲۷ بهمن 

ساعت ۱۳ نونهالان سبز و آبی قرمز و مشکی 

ساعت ۱۴:۳۰ نوجوانان سبز و آبی قرمز و مشکی

وزن کشی پنج شنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۳ مکان : خانه تکواندو شهرستان قدس

جمعه 27 بهمن ماه / خانه تکواندو شهر قدس

انفرادی