مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (دختران)

پایان ثبت نام 21 بهمن 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 750

gender 4 تا 82 سال
18 تا 82 سال
15 تا 82 سال
QR Code

جدول زمانبندی

شروع تمامی آیتم های رده سنی زیر 9 سال ساعت 8:30 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 10 تا 12 سال ( به جز آیتم نوپی آپ چاگی) ساعت 9:30 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 13 تا 15 سال (به جز آیتم نوپی آپ چاگی) ساعت 10:30 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 16 تا 18 سال و بالای 19 سال ( به جز آیتم نوپی آپ چاگی)  ساعت 12:00 ظهر

آیتم دولگه چاگی - خطی رده سنی زیر 19 سال و بالای 19 سال  ساعت 12:00 ظهر

کلیه آیتم های قدرتی و سرعتی در تمامی رده های سنی ساعت 14:30 ظهر


زمان بندی آیتم نوپی آپ چاگی:

رده سنی 10تا 12 سال ساعت 10:30 صبح

رده سنی 123 تا 15 سال ساعت 12:30 ظهر

رده سنی 16 تا 18 سال و بالای 19 سال  ساعت 14:30 ظهر


  • همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی می باشد.
  • مسابقه طبق پرینت سایت مبارز و رده کمربندی ثبت شده برگزار می گردد.
  • بازیکنان موظف به حضور در ساعت مقرر می باشند.

پنجشنبه 26 بهمن ماه - سالن تکواندو زنده یاد مهیمن

انفرادی