مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران (آقایان)

پایان ثبت نام 21 بهمن 1402 ساعت 23 ثبت نام شده 400

gender 4 تا 82 سال
18 تا 82 سال
16 تا 82 سال
15 تا 82 سال
QR Code

جدول زمانبندی

شروع تمامی آیتم های رده سنی زیر 9 سال ساعت 9:00 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 10 تا 12 سال ساعت 10:00 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 13 تا 15 سال ساعت 11:30 صبح

شروع تمامی آیتم های رده سنی 16 تا 18 سال و بالای 19 سال ساعت 12:30 ظهر

آیتم دولگه چاگی-خطی رده سنی زیر 19 سال و بالای 19 سال ساعت 12:30ظهر

کلیه آیتم های قدرتی و سرعتی تمامی رده های سنی ساعت 14:00 ظهر


  • همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی می باشد.
  • مسابقه طبق پرینت سایت مبارز و رده کمربندی ثبت شده برگزار می گردد.
  • بازیکنان موظف به حضور در ساعت مقرر می باشند.

27 بهمن ماه - سالن زنده یاد مهیمن

انفرادی