gender 15 تا 18 سال
18 تا 52 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

جدول زمانبندی مسابقات کیوروگی بانوان اسلامشهر‌ 


نوجوانان قرمز-مشکی 8 صبح

نوجوانان سبز - آبی 8 صبح

جوانان قرمز-مشکی 8 صبح


نونهالان سبز -آبی 9:30

نونهالان قرمز -مشکی 9:30


خردسالان سبز - آبی 13 ظهر 

خردسالان قرمز - مشکی 13 ظهر 


تمامی بازیکنان موظف هستند ۱ ساعت قبل از زمان تعیین شده در سالن مسابقات حضور داشته باشند

همراه داشتن بیمه ورزشی و لثه اجباری میباشد.


آدرس محل مسابقه: 

اسلامشهر بعد از میدان نماز، خیابان امام حسن مجتبی (خیابان آموزش و پرورش) بعد از اداره پست داخل کوچه سالن 22 بهمن

پنجشنبه 3 اسفند ماه / آدرس وزنکشی مسابقات کیوروگی بانوان اسلامشهر: اسلامشهر - انتهای خیابان باغ فیض - شهرک مصطفی خمینی - باشگاه مصطفی خمینی ساعت ۹ الی ۱۱ همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است

جمعه 4 اسفند ماه

انفرادی