مسابقات قهرمانی هانمادانگ شهرستان رودهن (بانوان)

پایان ثبت نام 30 بهمن 1402 ساعت 00 ثبت نام شده 483

gender 14 تا 82 سال
6 تا 82 سال
QR Code

محل برگزاری مسابقات: 

 رودهن- بلوار شهید مطهری-خیابان چشمه- خیابان شهریار- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

جدول زمانبندی:

رده سنی زیر 9 سال : ساعت 8:30 الی 9:30

رده سنی 12 تا 12 سال: ساعت 9:30 الی 11

رده سنی 12 تا 15 سال: ساعت 11 الی 12:30

رده سنی 16 تا 18 سال و بالای 19 سال : ساعت 12:30 الی 13:30

کلیه آیتم های قدرتی و سرعتی : ساعت 14 به بعد


  • همراه داشتن کارت شناسایی و بیمه ورزشی معتبر، در رئز مسابقه الزامی می باشد.
  • بازیکنان موظند 1 ساعت زودتر نسبت به تایم و جدول زمانبدی اعلام شده در محوطه بیرون از سالن حضور بعمل آورند.
  • مسابقه، طبق پرینت دریافتی از سایت مسابقات ( درجه کمربندی ثبت شده در سایت) برگزار می شود.
  • بازیکنان با توبوک سفید تکواندو جهت رقابت حضور بعمل آورند.( لباس رنگی پوشیده نشود.)
  • همه بازیکنان با پوشش اسلامی (حجاب) داخل سالن حضور داشته باشند.

پنجشنبه 3 اسفند ماه /

انفرادی