مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران)

پایان ثبت نام 15 خرداد 1403 ساعت 23 ثبت نام شده 300

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه 24 خرداد ماه / ساعت 11 الی 13 ظهر - خانه تکواندو پایتخت (سالن وحید زمانی نیا)

جمعه 25 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی