مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان حوزه جنوبشرق (دختران)

پایان ثبت نام 15 خرداد 1403 ساعت 23 ثبت نام شده 381

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

مسابقات در رده سنی نونهالان قرمز - پوم با هوگوی الکترونیکی برگزار می شود .

زمانبندی برگزاری مسابقات تکواندو دختران حوزه جنوب شرق

خردسالان:سبز - آبی ساعت ۸ صبح، نونهالان : سبز - آبی ساعت ۱۱ صبح،

خردسالان : قرمز- مشکی ساعت ۱۵بعدازظهر

نونهالان : قرمز - مشکی  ساعت ۱۵ بعدازظهر

فقط استفاده لثه سفید یا بی رنگ مجاز می باشد. 

استفاده از کلاه ( فقط آبی -قرمز)و هوگوی هم رنگ در مسابقات الزامیست. حضور شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع مسابقات در سالن الزامیست . دارندگان کارت کوچینگ اجازه نشستن بر روی صندلی کوچ را دارند.

یکشنبه ۲۷ خرداد ماه - از ساعت 14 الی 17 سالن پناهی واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی، میدان خراسان، کوچه شهید احمد کاظمی، دفتر هیات تکواندو جنوبشرق

دوشنبه ۲۸ خرداد ماه - سالن ایثارگران (خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین، پایین تر از پارک گلنما خیابان تاجری خیابان جعفری)

انفرادی