مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان پیشوا (دختران)

پایان ثبت نام 28 خرداد 1403 ساعت 23 ثبت نام شده 108

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code


زمانبندی برگزاری ساعت ۸ الی ۱۳ خردسالان سبز آبی و قرمز مشکی ۱۳ الی ۱۶ عصر نونهالان سبز آبی و قرمز مشکی

پنجشنبه 31 خرداد ماه / شهرستان پیشوا، بلو ار اردستانی جنب پمپ بنزین خانه تکواندو پیشوا سالن شهید ابراهیم هادی ساعت 10 الی 11 صبح

جمعه یکم تیر ماه / دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا - سالن ورزشی شهید اردستانی

انفرادی