مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان حوزه شمالشرق (دختران)

پایان ثبت نام 27 خرداد 1403 ساعت 23 ثبت نام شده 94

gender 11 تا 14 سال
QR Code
خردسالان سبز آبی (ساعت۸:۳۰) اوزان ۱-۲-۳-۵-۸ 
خردسالان سبز آبی (ساعت۱۰)
اوزان ۴-۶-۷-۹-۱۰   
نونهالان قرمز پوم(ساعت ۱۱:۳۰)
خردسالان قرمزپوم
 (ساعت ۱۳:۱۵)
نونهالان سبزآبی( ساعت ۱۴)

سالن ورزشی دیهیم چهارشنبه (۳۰ خرداد) خیابان مدنی شمالی، پشت اداره ورزش و جوانان شمالشرق، جنب استخرطبقه اول سالن ووشو ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

پنجشنبه 31 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی