استاژ داوری ویژه درجات بین المللی، ممتاز و درجه یک (بانوان)

پایان ثبت نام 23 خرداد 1403 ساعت 18 ثبت نام شده 52

gender 27 تا 82 سال
QR Code

پنجشنبه 24 خرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی