مسابقات قهرمانی هانمادانگ حوزه شمالشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 28 خرداد 1403 ساعت 14 ثبت نام شده 394

gender 6 تا 83 سال
QR Code

دولیو چاگی رکوردی ساعت  ۸:۳۰

یوپ چاگی تعادلی ساعت 8:30 صبح

 آپ چاگی رکوردی ساعت  ۱۱

پوپ چاگی رکوردی ساعت ۱۱

مومدولیوساعت ۱۲:۴۵

فیلی پینی ساعت ۱۲:۴۵

آپ چاگی تعادلی ساعت ۱۴

دولیو چاگی تعادلی ساعت  ۱۴

بازیکنان موظف هستتد یکساعت قبل از شروع زمان اعلام شده در سالن مسابقات حضور داشته باشند. همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامیست

پنجشنبه 31 خردادماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی