کارگاه آموزشی پومسه شهرستان شهریار (آقایان)

پایان ثبت نام 23 خرداد 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 0

gender 8 تا 82 سال
QR Code

جمعه 25 خرداد ماه - مجموعه ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ساعت 8 صبح الی 13 ظهر

انفرادی