کارگاه آموزشی پومسه شهرستان شهریار (بانوان)

پایان ثبت نام 23 خرداد 1403 ساعت 12 ثبت نام شده 1

gender 8 تا 82 سال
QR Code

جمعه 25 خرداد ماه - مجموعه ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ساعت14 ظهر الی 19

انفرادی