دور دوم کارگاه کوچینگ ویژه مربیان استان تهران (آقایان)

پایان ثبت نام 5 تیر 1403 ساعت 16 ثبت نام شده 74

gender 18 تا 82 سال
QR Code

پنجشنبه 7 تیر ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی