مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان ری (پسران)

پایان ثبت نام 8 مرداد 1401 ساعت 09 ظرفیت رویداد 200 از 200

gender 8 تا 11 سال
11 تا 14 سال
14 تا 17 سال
QR Code

پنجشنبه 13 مرداد ماه - مجتمع ورزشی فاطمه الزهرا (س) - ساعت 14 الی 16

جمعه 14 مرداد ماه - شهرری، میدان سلمان فارسی، خیابان سلمان فارسی کوچه بصیر (ضلع جنوبی حرم) مجتمع ورزشی فاطمه الزهرا (س)

انفرادی