مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و جوانان شهرچهاردانگه (دختران)

پایان ثبت نام 1 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 220 از 220

gender 18 تا 41 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

چهارشنبه پنجم مرداد ساعت 9 تا 11 / اسلامشهر_خیابان زرافشان_شهرک مصطفی خمینی_سالن مصطفی خمینی

پنجشنبه ششم مرداد / چهاردانگه خیابان شهید باهنر (افشین) گلستان سوم مجموعه ورزشی شهید بهشتی

انفرادی