مسابقات خردسالان، نونهالان ونوجوانان شهرستان پردیس (پسران)

پایان ثبت نام 24 مرداد 1401 ساعت 10 ظرفیت رویداد 181 از 200

gender 15 تا 18 سال
12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

 مسابقات قهرمانی پردیس :

خردسالان قرمز مشکی و سبز آبی ساعت :۸صبح


نونهالان سبز آبی ساعت : ۸صبح 

 

نونهالان قرمز مشکی ساعت ۱۱صبح


نوجوانان سبز آبی و قرمز مشکی ساعت :۱۱ صبح 


توجه :الزامی است بازیکنان یک ساعت قبل در سالن مسابقات حضور داشته باشند.

پنجشنبه 27 مرداد ماه - ساعت 10 الی 12 ظهر / پارک علم و فنآوری پردیس

جمعه 28 مرداد ماه - جاده قدیم تهران بومهن، ۲ کیلومتر مانده به شهر بومهن، جنب دانشگاه پردیس، پارک علم و فنآوری پردیس، انتهای پارک فن آوری

انفرادی