مسابقات خردسالان و نوجوانان حوزه جنوبغرب (دختران)

پایان ثبت نام 28 تیر 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 138 از 200

gender 14 تا 17 سال
8 تا 11 سال
QR Code

چهارشنبه 29 تیر ماه - محل وزن کشی میدان آذری دوراهی قپان خ عبید زاکانی کانون فرهنگی تربیتی ورزشی میثم سالن بالای استخر ساعت 13 الی 15

پنجشنبه 30 تیر ماه - سالن هشتم شهریور آریا (یافت آباد، میدان الغدیر جنوبی، جنب بیمارستان شهدا ء یافت آباد)

انفرادی