مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان چهاردانگه (پسران)

پایان ثبت نام 3 مرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 182 از 182

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنج شنبه ۶ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ / چهاردانگه خیابان شهید باهنر (افشین) گلستان سوم مجموعه ورزشی شهید بهشتی

جمعه 7 مرداد ماه / چهاردانگه خیابان شهید باهنر (افشین) گلستان سوم مجموعه ورزشی شهید بهشتی

انفرادی