مسابقات قهرمانی خردسالان، نونهالان و نوجوانان شهرستان پیشوا (دختران)

پایان ثبت نام 3 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 250 از 250

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

پنجشنبه ۶ مردادماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ آدرس: میدان امام خیابان امام خیابان کارگر جنب اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا سالن آزادگان / محل وزنکشی دوم : ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰صبح تهران، انتهای خیابان پیروزی مجموعه ورزشی استخر پیروزی باشگاه آکادمی ایرانیان

جمعه ۷ مردادماه / سالن آزادگان واقع در میدان امام خیابان امام خیابان کارگر جنب اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا

انفرادی