کارگاه آموزش عمومی و تخصصی زبان انگلیسی ویژه مربیان و داوران (بانوان)

پایان ثبت نام 24 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 5 از 200

gender 22 تا 71 سال
QR Code


چهارشنبه ها ساعت 8 صبح - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی