کارگاه آموزش عمومی و تخصصی زبان انگلیسی ویژه مربیان و داوران (مردان)

پایان ثبت نام 24 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 6 از 200

gender 22 تا 71 سال
QR Code

زمان برگزاری پس از پایان مهلت ثبت نام اعلام میگردد.

چهارشنبه ها ساعت 8 صبح - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی