مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان شمیرانات (پسران)

پایان ثبت نام 6 شهریور 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 209 از 220

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code


وزن کشی: پنجشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۵ الی ۱۷ 

اوین، خیابان کچویی، خیابان دشت بهشت، ورزشگاه شهدای اوین


برنامه زمانبندی مسابقات خردسالان و نونهالان شمیرانات ( جمعه ۱۱ شهریور )

خردسالان سبز آبی ( ۸ الی ۱۰:۳۰ )

زمین ۱: اوزان ۱ و ۲ و ۴

زمین ۲: اوزان ۳ و ۵ تا ۱۰

ا--------------------------

نونهالان سبز آبی ( ۱۰:۳۰ الی ۱۲ )

زمین ۱: اوزان ۱ تا ۴

زمین ۲: اوزان ۵ تا ۱۰

ا-------‐-------------------

خردسالان قرمز پوم ( ۱۲ الی ۱۳:۳۰ )

زمین ۱: اوزان ۱ تا ۵

زمین ۲: اوزان ۶ تا ۱۰

ا---------------------------

نونهالان قرمز پوم ( ۱۴ الی ۱۷:۳۰ )

زمین ۱: اوزان زوج

زمین ۲: اوزان فرد

ا-------‐-----------------------

توجه: این زمانبندی تقریبی بوده و بازیکنان می بایست حداقل ۱ ساعت قبل از زمان اعلام شده در محل مسابقه حاضر باشند.  

 

پنجشنبه 10 شهریور ماه ساعت 15 الی 17 - اوین، خیابان کچویی، خیابان دشت بهشت، ورزشگاه شهدای اوین

جمعه 11 شهریور ماه_اوین، خیابان کچویی، خیابان دشت بهشت، ورزشگاه شهدای اوین

انفرادی