مسابقات قهرمانی خردسالان و نونهالان حوزه جنوبغرب (پسران)

پایان ثبت نام 19 مرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 155 از 250

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

زمانبندی برگزاری مسابقات حوزه جنوب غرب (21 مرداد)

رده سنی خردسالان (سبز و آبی) و (قرمز و مشکی) ساعت 8 صبح

رده سنی نونهالان (سبز و آبی) و (قرمز و مشکی) ساعت 12 ظهر 

پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

جمعه 21 مردادماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی