مسابقات آزاد قهرمانی جوانان و بزرگسالان استان تهران (بانوان)

پایان ثبت نام 25 مرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 199 از 200

gender 16 تا 50 سال
QR Code

نفراتی که بدون هزینه در این رقابتها ثبت نام کردند می بایست در روز وزن کشی هزینه مسابقات  را  پرداخت نمایند یا به شماره حساب 7139727 واریز نمایند و فیش مربوطه را همراه خود بیاورند/.

چهارشنبه 26 مردادماه 13 الی 15 ظهر - سالن تکواندود زنده یاد سید سعید مهمین

پنجشنبه 27 مرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی