مسابقات آزاد قهرمانی جوانان و بزرگسالان استان تهران (آقایان)

پایان ثبت نام 24 مرداد 1401 ساعت 12 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 16 تا 50 سال
QR Code

نفراتی که بدون هزینه در این رقابتها ثبت نام کردند می بایست در روز وزن کشی هزینه مسابقات  را  پرداخت نمایند یا به شماره حساب 7139727 واریز نمایند و فیش مربوطه را همراه خود بیاورند/.

زمانبندید

ساعت ۸ صبح : اوزان سوم و چهارم
ساعت ۱۲ظهر : اوزان اول -ششم -هفتم -هشتم
ساعت ۱۶:اوزان دوم و پنجم
الزامی است بازیکنان یک ساعت قبل در سالن مسابقات حضور داشته باشند.

پنجشنبه 27 مردادماه 9 تا 11 صبح - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

جمعه 28 مرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهمین

انفرادی