کلاس آموزش تخصصی پومسه ویژه مربیان استان تهران (بانوان)

پایان ثبت نام 17 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 21 از 100

gender 23 تا 72 سال
QR Code

دوره آموزشی پومسه طی چهار جلسه هفته ای یکبار روزهای چهارشنبه برگزار می گردد

چهارشنبه 19 مرداد ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی