مسابقات قهرمانی تکواندو خردسالان و نونهالان شهرستان ورامین (پسران)

پایان ثبت نام 31 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 161 از 200

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code
زمان  برگزاری؛جمعه چهارم شهریور ماه

زمان وزن کشی  ؛پنجشنبه سوم شهریور ماه _ ساعت ١٧ الى ١٨:٣٠ 


آدرس محل وزن کشی و مسابقات: شهرستان ورامين - ضلع جنوبى مسجدجامع - انتهاى بلوار - جنب ميدان مادر - سالن ورزشى شهيد گلعباسى


توجه : حضور ورزشکاران یک ساعت قبل از برگزاری مسابقات در سالن مسابقات الزامی می‌باشد.


توجه : با توجه به مشکل ایجاد شده در سیستم  پرداختی سایت مسابقات استان، نفراتی که در مسابقات #استانی و #حوزه و #شهرستانها با کد پرداخت ۲۱۷۵۸۶ثبت نام کردند،می بایست هزینه ثبت نام را به شماره حساب ۷۱۳۱۹۷۲۷  بانک ملت به نام هیات تکواندو استان تهران واریز نمایند و فیش واریزی را در روز وزن کشی  به مسئول مربوطه تحویل نمایند.پنجشنبه ٣ / ٦ / ١٤٠١ ساعت ١٧ الى ١٨:٣٠ - سالن شهيد گلعباسى

جمعه چهارم شهریور ماه - ورامين - ضلع جنوبى مسجدجامع - انتهاى بلوار - جنب ميدان مادر - سالن ورزشى شهيد گلعباسى

انفرادی