مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان و پومسه حوزه جنوبشرق (بانوان)

پایان ثبت نام 3 شهریور 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 200 از 200

gender 17 تا 30 سال
14 تا 17 سال
6 تا 14 سال
40 تا 50 سال
50 تا 60 سال
30 تا 40 سال
11 تا 14 سال
6 تا 11 سال
17 تا 50 سال
QR Code

فرم های اجرایی مسابقات قهرمانی پومسه ؛

زیر۱۲ سال کمربند سبز فرم ۲و۳
 زیر ۱۲سال کمربند آبی فرم ۳و۴
 زیر ۱۲سال کمربند قرمز فر۵و۶
 زیر ۱۲سال کمربند پوم فرم ۵و۸
 ۱۲تا۱۴سال کمربند سبز فرم۲و۳
 ۱۲ تا ۱۴ سال کمربند آبی فرم ۳و۴
 ۱۲تا ۱۴سال کمربند قرمز فرم ۵و۶
 ۱۲تا ۱۴سال کمربند پوم فرم ۶و۹
 ۱۵تا ۱۷سال کمربند سبز و آبی فرم ۳و ۴
 ۱۵تا ۱۷سال کمربند قرمز مشکی فرم ۸و۹  
۱۸تا۳۰ سال کمربند قرمز مشکی فرم ۹و۱۰
 ۳۱تا ۴۰سال فرم ۱۰و۱۱
۴۱ تا ۵۰سال فرم ۱۱و۱۲
 ۵۱تا ۶۰سال فرم ۱۲و ۱۳
 ۶۱تا ۶۵ سال فرم ۱۳و۱۴
 ۷۰ سال به بالا فرم ۱۳و


زمان بندی برگزاری مسابقات :

نوجوانان قرمز -مشکی ساعت 8 صبح زمین شماره یک

نوجوانان سبز - آبی ساعت 10 صبح    زمین شماره یک 

جوانان و بزرگسالان سبز - آبی ساعت 10 صبح زمین شماره یک 

مسابقات پومسه :

همه رده های سبز آبی      ساعت 8 صبح  زمین شماره دو

همه رده های قرمز -مشکی   ساعت 8صبح    زمین شماره سه 

یکشنبه 6 شهریور ماه - ساعت 10 الی 12 ظهر / خیابان شوش، خیابان تختی، خیابان جعفری، مجموعه ورزشی یاس

دوشنبه 7 شهریور ماه - سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن

انفرادی
تیمی